SALE

ZOLPIDEM Zolpidemtartraat 10MG – 30 TABS

50,00

Uitverkocht

Beschrijving

Zolpidemtartraat Aurobindo 10MG – 30 TABS

Zolpidemtartraat De werkzame stof in Zolpidemtartraat is zolpidem. Zolpidem is een slaapmiddel. Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid.

Slapeloosheid Door pijn, nare gebeurtenissen, lawaai en zorgen kunt u soms moeilijk in slaap komen. Zolpidem vermindert de spanning die hierbij ontstaat en maakt suf. Dit bevordert dat u in slaap valt en beter doorslaapt.

Effect Zolpidemtartraat

 

Binnen een halfuur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking begint binnen een half uur en houdt ongeveer zes uur aan. Klik voor meer informatie over medicijnen bij slapeloosheid.

Op welke bijwerkingen moet ik letten? Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerking is sufheid.

Houd er rekening mee dat de bijwerkingen ook de volgende dag nog kunnen voortduren. Zorg ervoor dat u na inname van dit middel ten minste 6 uur onafgebroken kunt slapen, anders zult u extra hinder ondervinden van de bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig

 • Sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en dubbelzien. Hierdoor ontstaat een verminderd reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen. U kunt van deze bijwerking ook ‘s ochtends nog last hebben. Zelf heeft u dat vaak niet door.

Zelden

 • Gewichtstoename door meer eetlust.
 • Bittere smaak in de mond.
 • Gewenning. Dit treedt op na enkele weken geregeld gebruik als slaapmiddel. Het werkt dan minder goed dan voorheen. Gebruik het middel daarom bij voorkeur alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.
 • Slaapstoornissen, zoals nachtmerries (aan het einde van de nacht), slaapwandelen en nachtelijk eten.

Van de volgende bijwerkingen heeft u vooral last de eerste uren na inname, bijvoorbeeld als u wakker wordt of te vroeg ontwaakt.

Zelden heeft u er ook overdag last van

 • Emotieloosheid en afname van de libido (seksueel verlangen).
 • Draaierigheid of licht gevoel in het hoofd.
 • Geheugenverlies, vooral van gebeurtenissen tot enkele uren na inname van de tablet. U kunt de kans hierop verkleinen door minstens zeven of acht uur te slapen na inname van de tablet.
 • Depressieve gevoelens. Tijdens het gebruik van dit middel kan een niet eerder opgemerkte depressie aan het licht komen. Neem in dat geval contact op met uw huisarts.
 • Maagdarmklachten, zoals verstopping, diarree of misselijkheid. Deze bijwerkingen horen na enkele dagen over te gaan. Wanneer u hier last van blijft houden, neem dan contact op met de arts.

Zeer zelden

 • Onrust, verwardheid en waanbeelden. Kinderen en ouderen zijn hier extra gevoelig voor. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Als u last van slaapapneu (een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap) heeft, kunt u hier meer last van krijgen door dit middel. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kan zich uiten in ‘angio-oedeem’: een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor zopiclon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Wanneer?

Neem dit middel vlak voor het slapengaan in en niet eerder. De werking treedt namelijk binnen een halfuur in.

Hoe lang?

Als u dit middel af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties. Bij gebruik gedurende meer dan een week heeft u kans op ‘ontwennings-slapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van zolpidem om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en niet langer dan twee weken achterelkaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Kunt u ‘s nachts niet slapen en wilt u alsnog een tablet innemen? Dit kan, maar houdt u er rekening mee dat het middel in elk geval zes uur blijft werken. Als u eerder moet opstaan, kunt u moeilijk wakker worden en heeft u overdag een verminderd reactievermogen.Neem niet meer dan één dosis voor één nacht, ook al kunt u na die ene dosis niet inslapen of doorslapen!

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan… autorijden? Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verminderde coördinatie, trager denken, duizeligheid en dubbelzien. U mag vanaf 8 uur na de laatste inname weer autorijden.Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden.Heeft u zolpidem bijvoorbeeld om 23 uur ’s avonds ingenomen? Dan mag u de volgende dag na 7 uur ’s ochtends weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.alcohol drinken? U kunt beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel, alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Alles eten? U mag alles eten.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Telaprevir, een medicijn tegen hepatitis C. De hoeveelheid zolpidem in het bloed kan door dit medicijn dalen. Hierdoor vermindert de werkzaamheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen, mogelijk kan de arts een ander medicijn voorschrijven.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat kinderen van moeders die vlak voor de geboorte dit middel slikten, vaak zo versuft en slap zijn dat er na de geboorte ademhalingsproblemen kunnen optreden.Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u stoppen of (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding

Als slaapmiddel kunt u dit middel een enkele maal gebruiken. Vervang wel de eventuele nachtvoeding door flesvoeding. Het komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Bij een beperkt gebruik zal het kind daar geen last van hebben. Als u het ‘ s avonds inneemt is het grootste deel ‘s ochtends weer uit de moedermelk verdwenen. Overdag kunt u dus veilig borstvoeding geven.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan geen ontwenningsverschijnselen op.Heeft u het meerdere dagen achter elkaar gebruikt en gebruikt u het dan ineens niet meer, dan heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van zolpidem om in slaap te vallen. Dit effect kan een tot twee nachten voortduren. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Een allergische reactie is te herkennen aan huiduitslag, jeuk, moeilijkheden met ademhalen of
opgezwollen gezicht, lippen, keel of tong

Als u ernstige leverproblemen heeft

Als u slaapapneu heeft (een aandoening waarbij u tijdens de slaap zeer korte perioden niet ademt)

Als u last heeft van ernstige spierzwakte (myasthenia gravis)

Als u plotselinge en ernstige ademhalingsproblemen heeft

Als u jonger bent dan 18 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u:
op hoge leeftijd of verzwakt bent. Wees voorzichtig bij het ’s nachts opstaan. dit middel kan uw
spieren verslappen. In combinatie met het verdovende effect neemt de kans op vallen toe en daardoor
ook de kans op een gebroken heup.

lijdt aan lever of nierproblemen.

in het verleden last heeft gehad van ademhalingsproblemen. Uw ademhaling kan verzwakken bij
gebruik vandit middel.

in het verleden last heeft gehad van geestesziekten, angst of psychosen (ernstige geestesziekte waarbij
de controle over het eigen denken, gedrag en handelen verstoord is; ook is het contact met de
werkelijkheid verstoord). Zolpidem kan symptomen uitlokken of verergeren.

last heeft of heeft gehad van depressie (zich voor een langer dan 2 weken verdrietig/depressief voelen)

lijdt of heeft geleden aan een alcohol of drugsverslaving of hiervoor gevoelig bent. Het risico op het
ontstaan van een afhankelijkheid van dit middel (lichamelijk of geestelijk niet meer zonder het middel
kunnen, wat veroorzaakt wordt door een dwang om het middel te blijven gebruiken) is dan groter,
evenals bij hogere dosering of langduriger gebruik van zolpidem.

Het risico op zelfmoord en zelfmoordpogingen kan toenemen bij patiënten die worden behandeld met
benzodiazepines of slaapmiddelen (hypnotica), waaronder zolpidem. Als u gedachten over
zelfbeschadiging of zelfmoord krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar
een ziekenhuis.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.

Dit middel kan de werking en/of de bijwerkingen van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Rifampicine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van tuberculose, kan de
werking van dit middel verminderen.

Wanneer u zolpidem met de volgende geneesmiddelen gebruikt, kunnen verdoving, slaperigheid en
verslechtering van de psychomotoriek (bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging) de volgende dag,
waaronder verminderde rijvaardigheid, toegenomen zijn:

Geneesmiddelen voor bepaalde mentale (geestelijke) gezondheidsproblemen (antipsychotica)

Geneesmiddelen voor slaapproblemen (hypnotica)

Geneesmiddelen om te kalmeren of om angsten te verminderen

Geneesmiddelen voor depressies waaronder St. Janskruid (een kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt
voor de behandeling van depressie)

Geneesmiddelen voor matige tot ernstige pijn (narcotische analgetica) zoals codeïne en morfine.
Gevoelens van opwinding (euforie) kunnen toenemen, wat op zijn beurt de kans op fysieke of mentale
afhankelijkheid (meer zonder het middel kunnen; verslaving) vergroot.

Geneesmiddelen voor epilepsie zoals fenytoïne en carbamazepine

Geneesmiddelen die worden gebruikt voor verdoving (anesthesie). Als u een operatie moet ondergaan
onder volledige verdoving, vertel dan uw arts welke geneesmiddelen u gebruikt.

Geneesmiddelen voor hooikoorts, uitslag of andere allergieën waardoor u slaperig kunt worden
(kalmerende antihistaminica).

Spierverslappers; het spierverslappende effect en het risico op vallen, vooral bij oudere patiënten, zou
kunnen worden verhoogd.

Geneesmiddelen die leverenzymen (bepaalde soorten eiwitten die gemaakt worden in de lever) remmen.
Vraag uw arts of apotheker welke geneesmiddelen dit effect hebben (bijvoorbeeld ketoconazol, een
geneesmiddel tegen schimmelinfecties)

Grapefruitsap kan ook leverenzymen remmen.

Gelijktijdig gebruik van dit middel en opioïden (sterke pijnstillers, geneesmiddelen voor substitutietherapie
(vervanging van het middel door hetzelfde middel of ander middel) en sommige geneesmiddelen tegen
hoest) verhoogt het risico op slaperigheid, ademhalingsmoeilijkheden (ademhalingsdepressie), coma
(bewusteloosheid) en kan levensbedreigend zijn. Daarom mag gelijktijdig gebruik alleen worden overwogen
als er geen andere behandelingsmogelijkheden zijn.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “ZOLPIDEM Zolpidemtartraat 10MG – 30 TABS” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *